עץ החלטות למתמודד עם סרטן הערמונית

עץ החלטות זה והמיידע הנוסף המוצג בו, נכתבו ע”י אדם שאינו רופא ומיועדים לשמש מפת דרכים כללית, שאינה מחייבת, לגברים עם בעיות בערמונית ולחולי סרטן הערמונית. יחד עם זאת נעשתה על הכתוב ביקורת של אונקולוג.

הבהרה חשובה – אין בשום פנים להתייחס למוצג בו או למידע הנוסף המצורף כהמלצה לטיפול רפואי כלשהו. לפני קבלת כל החלטה על טיפול רפואי כלשהו, יש להיוועץ ברופא המוסמך.